Absztrakt beküldés

 

ÖSSZEFOGLALÓ

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az összefoglaló elkészítése előtt!

 

Formai követelmények:

Az egységes formátumú megjelenés érdekében kérjük a következő útmutatók betartását:

  • Összefoglalóját „Times New Roman CE” betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, egyes sorközzel, sorkizárt formátumban készítse el – A/5 méret (magasság 21 cm, szélesség:14.8 cm) – 2,5 cm-s margókkal)
  • Az előadás/poszter címe: Cég/Intézmény neve a címben nem szerepelhet.
  • Közvetlenül a cím alá a szerző(k) neve kerüljön (Prof., Dr., és egyéb titulusok nélkül). Az egységes névmutató miatt a vezeték- és keresztnév megadása is szükséges minden szerzőnél! Húzza alá az előadó nevét a szerzők közül!
  • A következő sorban az intézet, osztály és a város szerepeljen! Különböző munkahelyekről érkező szerzőtársak esetén kérjük azokat arab számmal sorszámozni! (A sorszámokat a szerzők neve mögött is kérjük megadni.)
  • Egy sort kihagyva kezdődjön az előadás összefoglalója! A szövegben használt rövidítéseket az első említésnél definiálni szükséges.
  • Az összefoglalónak konkrét adatokat kell tartalmaznia és a következő struktúrát kell követnie: célkitűzés, anyag és módszer, eredmények, következtetés
  • Táblázatok, grafikonok, képek, fotók nem kerülhetnek az összefoglalóba.
  • Az összefoglaló (absztrakt) terjedelme max. 250 szó lehet (címet, szerzőket, affiliációt nem számítva bele).
  • Az absztrakt végén a támogatót (cég, egyéb) fel kell tüntetni (ha van). Reklámcélú absztraktokat nem fogadunk el!

 

AZ  ÖSSZEFOGLALÓK TARTALMI VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL KERÜLNEK KÖZLÉSRE !

 

BEKÜLDŐ SZERZŐ ADATAI:

 

Prof.       Dr.

Beküldő neve:

Munkahely:                                                                                                

Osztály:

 

Levelezési cím:     Munkahelyi               Otthoni

Város:                                                         Irányítószám:                           

Utca, hsz. / Pf.:                                                                                        

Tel.:                                                    Fax:                                               

E-mail:                                                                                                      

 

ELŐADÁS ADATAI:

 

Előadás címe:

 

Prezentáció formája: SZÓBELI ELŐADÁS [számítógépes kivetítés (PowerPoint) 8 + 2 percben] / POSZTER

 

Az absztraktok beküldését követően a szervezőbizottság dönt arról, hogy a prezentáció milyen formában tud megvalósulni.  A döntésről az absztrakt elfogadásával egyidejűleg megküldjük az információt.

 

Kérjük, jelölje meg, hogy a konferencia mely szekciójában kíván prezentálni szeptember 30-án (pénteken)!

 

MAGYEFOT előadás ❒          PhD-szekció (közös szekció) ❒

 

 

BEKÜLDÉSI TUDNIVALÓK:

Kérjük, elkészült összefoglalóját kizárólag e-mailen csatolt fájlként, szerkeszthető formában küldje el a info@szfn.hu e-mail címre. Faxon vagy levélként, valamint a határidőt követően küldött összefoglalót nem áll módunkban elfogadni.

 

 

Az összefoglalók beérkezési határideje: 2022. 08. 19.

 

Minta:

A vena femoralis thrombosis gyakorisága a gyalogkakukkok körében

 

Nagy Sándor,(1) Horváth Péter,(2) Hegedűs Géza,(3)

 

Fejér Megyei Szent György Kórház, I. Belgyógyászat,(1) Székesfehérvár, Semmelweis Egyetem, II. Belgyógyászati Klinika,(2)  Patológiai Intézet,(3) Szeged

 

Az összefoglalónak konkrét struktúrát kell követnie: Célkitűzés, Anyag és módszer, Eredmények, Következtetés

A további formai követelményeket ld. korábban.